"НОГООН АЛТ" бэлчээрийн экосистемийн
удирдлага төсөл

 
  ENGLISH   
 
 
 

МЭДЭЭЛЛИЙН САН

 
Бэлчээрийн доройтол ба зохистой ашиглалт [Үзэх]
Бэлчээрийн доройтол ба нөхөн сэргээлт [Үзэх]
Бэлчээр ашиглалтын гэрээ [Үзэх]
Бэлчээрийн даац, малын тооноос чанарт [Үзэх]
Үлийн цагаан оготно устгал [Үзэх]
Хоршооны ашиг тус ба малчдын хамтын ажиллагаа [Үзэх]
Бэлчээр ашиглалтыг бэлчээрийн сэргэх чадавхи, малчдын оролцоонд тулгуурлан зохион байгуулах нь [Үзэх]
Архангай аймагт зохион байгуулсан сарлагийн фестиваль [Үзэх]
Түүхий эдийн бэлтгэл бүтээгдэхүүний чанарт нөлөөлөх нь [Үзэх]
Бэлчээр ашиглах 4 дүрэм шторк [Үзэх]
Малын чанарын талаарх шторк [Үзэх]
Монгол орны бэлчээр дээсэн дөрөөн дээр.... Бидэнд боломж бий [Үзэх]
Монгол сарлаг фестивалийн трэйлер [Үзэх]
Торомны ноосон бүтээгдэхүүний шоу трэйлер [Үзэх]
Бэлчээр ашиглалтын гэрээ англи тайлбартай [Үзэх]
Бэлчээр ашиглалтыг бэлчээрийн сэргэх чадавхи, малчдын оролцоонд тулгуурлан зохион байгуулах нь нэвтрүүлэг англи тайлбартай [Үзэх]
Сарлагийн хөөвөр самнах сургалтын видео [Үзэх]
Бэлчээр ашиглалтын гэрээ-хариуцлагатай менежмент /ШХ -гийн Ногоон алт төсөл Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумаас бэлтгэв/ [Үзэх]
Бэлчээр ашиглалтын гэрээ-хариуцлагатай менежмент /ШХ -гийн Ногоон алт төсөл Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумаас бэлтгэв/ (Англи хэл) [Үзэх]


- - - ТББ-ын чадавхи бэхжүүлэх онлайн сургалт - - -

ТББ-ын стратегийн менежмент: алсын хараа, зорилго, зорилт [Үзэх]
ТББ-ын стратегийн менежмент: алсын хараа, зорилго, зорилт 2 [Үзэх]
ТББ-ын гадаад, дотоод орчин [Үзэх]
ТББ-ын стратегийн нөөц: стратегийн чадавхи, байгууллагын мэдлэг [Үзэх]
ТББ-ын стратегийн нөөц: стратегийн чадавхи, байгууллагын мэдлэг 2 [Үзэх]
ТББ-ын стратегийн менежмент: засаглал [Үзэх]
ТББ-ын эрх зүйн үндэс ба нийгмийн хариуцлага [Үзэх]
ТББ-ын эрх зүйн үндэс ба нийгмийн хариуцлага 2 [Үзэх]
Илтгэх урлаг (МУГЖ Сарантуяа) [Үзэх]
Илтгэх урлаг 2 (МУГЖ Сарантуяа) [Үзэх]
ТББ-ын манлайлал ба менежмент [Үзэх]
Үр нөлөөтэй баг ба шийдвэр гаргалт [Үзэх]
ТББ-ын санхүүгийн удирдлага [Үзэх]
ТББ-ын санхүүгийн эх үүсвэр бүрдүүлэх арга зам [Үзэх]
Төсөл хөтөлбөр боловсруулах [Үзэх]
Төсөл, хөтөлбөрийн удирдлага [Үзэх]
ТББ-ын тогтвортой байдал ба үнэлэх аргачлал [Үзэх]
Идэвхжүүлэлт [Үзэх]
Идэвхжүүлэлт 2 [Үзэх]
Манлайлал ба ёс суртахуун [Үзэх]
Манлайлал ба ёс суртахуун 2 [Үзэх]
АБАХ, СБАХ-ыг чадавхжуулах онлайн сургалтын тайлан англи тайлбарта [Үзэх]


- - - Ногоон алт төслөөс бэлтгэсэн түүх - - -

“Эгэл амьдралын баатар” - Увс аймгийн Наранбулаг сумын малчин эмэгтэй Б. Дулмаагийн тухай түүх (Англи хэл) [Үзэх]
“Эгэл амьдралын баатар” - Увс аймгийн Наранбулаг сумын малчин эмэгтэй Б. Дулмаагийн тухай түүх [Үзэх]
“Итгэлцлийн гүүр” – “Баялаг Хангайн Сор” дундын хоршооны дарга С.Жамбалдоржын тухай түүх (Англи хэл) [Үзэх]
“Итгэлцлийн гүүр” – “Баялаг Хангайн Сор” дундын хоршооны дарга С.Жамбалдоржын тухай түүх [Үзэх]
Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгийн малчдад бэлчээр ашиглалтын гэрээний сургалт явуулсан хэрэглээний судалгааны бүрэлдэхүүн хэсгийн тайлан [Үзэх]
2005 онд ШХА-ын Ногоон Алт төсөл Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын малчдын хүсэлтээр орхигдсон 1000 га хадлангийн талбайг сэргээх санаачлагыг дэмжсэн юм. Чулуун хашаа барьж малын хөлөөс хамгаалан, усалгаа хийдэг болсноос хойш хадлангийн талбайн ургац 5 дахин нэмэгдэж, 560 гаруй малчин өрхүүд өвс тэжээлээ бэлддэг болжээ. Малчид жилд дунджаар 3000 тонн хадлан хураан авч байна. Ийнхүү 10 гаруй жилийн тэртээ оруулсан багахан хөрөнгө оруулалт өдгөө хэд дахин үржиж, үр өгөөжөө өгсөөр буйг малчид нүдээ олсон хөрөнгө оруулалт болсон гэж өгүүлж байна. [Үзэх]
ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс 2016 онд хэрэгжүүлсэн зудын тусламжийн төсөл [Үзэх]


- - - Mаркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн видео нэвтрүүлэг - - -

Торомны ноосыг самнаж бэлтгэх шинэ аргачлал [Үзэх]
Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл (Англи тайлбартай) [Үзэх]
Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл (Монгол хэлээр) [Үзэх]
Төхөм тунгалагийн хүрэн тэмээ [Үзэх]
Ламын гэгээний улаан тэмээ [Үзэх]
Тэмээний ноосны бэлтгэл, чанарыг сайжруулах [Үзэх]
Сарлаг самнах хашаа [Үзэх]
Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний загварын шоу [Үзэх]
Торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу [Үзэх]
Сарлаг фестивалийн талаар MNC ТВ-ийн хийсэн зураглал [Үзэх]
Сарлагийн хөөвөр тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хэрхэн бий болдог вэ? [Үзэх]
 

 

Холбоо барих

"Ногоон алт" төсөл,
Скай Плаза бизнес төв, Олимпын гудамж 12,
1-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: +976 11 326401, 326491, Факс: +976 11 326517
И-Мэйл: ulaanbaatar@greengold.mn