"НОГООН АЛТ" бэлчээрийн экосистемийн
удирдлага төсөл

 
  ENGLISH   
 
 
 

МЭДЭЭЛЛИЙН САН

 
Малчин өрхөд хийсэн жендерийн судалгааны тайлан (Англи хэл) [Унших]
Ногоон алт төслийн үйл ажиллагааны тайлан 2013 [Унших]
Ногоон алт төслийн үйл ажиллагааны тайлан 2013 (Англи хэл) [Унших]
Ногоон алт төслийн Малчдын хамтын байгууллага бүрэлдэхүүн хэсгийн үйл ажиллагааны тайлан 2014 [Унших]
Ногоон алт төслийн Хэрэглээний судалгааны бүрэлдэхүүн хэсгийн үйл ажиллагааны тайлан 2014 (Англи хэл) [Унших]
Ногоон алт төслийн Хэрэглээний судалгааны бүрэлдэхүүн хэсгийн үйл ажиллагааны тайлан 2014 [Унших]
Ногоон алт төслийн Нэвтрүүлэх үйлчилгээний бүрэлдэхүүн хэсгийн үйл ажиллагааны тайлан 2014 [Унших]
Ногоон алт төслийн Нэвтрүүлэх үйлчилгээний бүрэлдэхүүн хэсгийн үйл ажиллагааны тайлан 2014 (Англи хэл) [Унших]
Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн үйл ажиллагааны тайлан 2014 [Унших]
Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн үйл ажиллагааны тайлан 2014 (Англи хэл) [Унших]
Ногоон алт төслийн үйл ажиллагааны тайлан 2015 [Унших]
Ногоон алт төслийн үйл ажиллагааны тайлан 2015 (Англи хэл) [Унших]
“Монгол орны МАА-н салбар дахь малчдын хамтын ажиллагаа” тайлан (Англи хэл) [Унших]
 

 

Холбоо барих

"Ногоон алт" төсөл,
Скай Плаза бизнес төв, Олимпын гудамж 12,
1-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: +976 11 326401, 326491, Факс: +976 11 326517
И-Мэйл: ulaanbaatar@greengold.mn