"НОГООН АЛТ" бэлчээрийн экосистемийн
удирдлага төсөл

 
  ENGLISH   
 
 
 

МЭДЭЭЛЛИЙН САН

 
Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан (Англи хэл) [Унших]
Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан [Унших]
Бэлчээр ашиглалтын нөлөөг фото зургаар баримтжуулах замаар хянах нь [Унших]
Монгол орны гуурст дээд ургамлын хураангуйлсан нэрийн жагсаалт [Унших]
Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг, үнэлгээний мэдээллийн сан [Унших]
Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг, үнэлгээний түргэвчилсэн аргууд [Унших]
Бэлчээр ашиглалтын гэрээний гарын авлага (Англи хэл) [Унших]
Бэлчээр ашиглалтын гэрээний гарын авлага [Унших]
Монгол орны бэлчээрийн түлхүүр зүйл ургамлын зурагт лавлах [Унших]
Бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлтийн загварыг ашиглах зөвлөмж [Унших]
Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх [Унших]
Мал бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр Цагаан эрвээхэйн тоо толгой өөрчлөгдөх нь (Англи хэл) [Унших]
Монгол орны бэлчээрийн сэргэх чадавхийн зарчим [Унших]
Монгол орны бэлчээрийн сэргэх чадавхийн зарчим (Англи) [Унших]
 

 

Холбоо барих

"Ногоон алт" төсөл,
Скай Плаза бизнес төв, Олимпын гудамж 12,
1-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: +976 11 326401, 326491, Факс: +976 11 326517
И-Мэйл: ulaanbaatar@greengold.mn