Шинэ мэдээ мэдээлэл

Барилгын ажил шалгаруулалтын дүн

Мэдээллийн төвийн барилга барих ажлын шалгаруулалтын дүнгээс Завхан аймгийн Асгат, Цэцэн Уул суманд Регү  [ ... ]

Үнийн саналын шалгаруулалтын дүн

Мэдээллийн төвийн барилга барих ажлын шалгаруулалтын дүнгээс Завхан аймгийн Асгат, Цэцэн Уул суманд Регү ХХ [ ... ]

Үнийн саналын шалгаруулалтын дүн

Мэдээллийн төвийн барилга барих ажлын шалгаруулалтын дүнгээс Завхан аймгийн Асгат, Цэцэн Уул суманд Регү ХХ [ ... ]

Барилга барих тендерт урьж байна

“Малчдын сургалт мэдээллийн төв”-ийн зориулалттай барилгын үнийн санал хүлээн авч байна. Тус барилга нь 3  [ ... ]